Search

Copyright: Beijing Shenghua Elevator Group Co., Ltd.           京ICP备12034924号-1           Powered by www.300.cn  beijing

Page view:

Shenghua Elevator official customer service hotline


400-919-9990

North Base: Beijing Shenghua Elevator Group Co., Ltd. No. 7, North Street, Niuhui, Shunyi District, Beijing
East China Base: Shenghua Elevator Co., Ltd. 188 Xuhai Road, Xuzhou City, Jiangsu Province
Southwest Base: Yunnan Shenghua Elevator Co., Ltd. No. 22, Nanxiang Road, High-tech Zone, Yuxi City, Yunnan Province
Northwest Base: Qinghai Shenghua Elevator Co., Ltd. No. 28, Jing Er Road, Biological Park, Xining City, Qinghai Province
Southern Base: Jiangxi Shenghua Elevator Co., Ltd. No. 16, Dayi Road, Xinxing Industrial Industrial Park, Lishui District, Xinyu City, Jiangxi Province